Mindful tapping

Vad är mindful tapping?

I Mindful Tapping kombineras flera metoder, som mindfulness och tapping, för att effektivt ta hand om flykt/kamp och frysreaktioner. Mindful Tapping kan användas både som självhjälp och för terapi. Forskning visar att när vi är med om en traumatisk händelse blir talcentrat bortkopplat. Istället lagras minnet i känslohjärnan och som kroppsminnen. Det är alltså inte orden eller händelsen som är det viktiga utan hur det känns i oss när vi tänker på vad som hänt.Därför frågar vi efter hur det känns i kroppen istället för att försöka hitta de rätta orden. Vi lägger uppmärksamheten där det känns och får på så sätt kontakt med ursprunget till problemet.  En av mina lärare, Hanna Norberg, har skrivit om hur jobbiga händelser kan ge obehag i kroppen långt efteråt. Läs här.  


Det positiva är att det, med metoder som Mindful Tapping, går att lösa upp svårsmälta upplevelser. Inte så att man tar bort minnet, utan mer så att det inte längre stressar och triggar reaktioner när man möter liknande händelser. Som att bära utan att det tynger!


Mindful Tappings grundare Ann-Sofi och Kjell Forsberg skriver mer om Mindful tapping här.

För mer info gå gärna in på www.mindfultapping.se